İmar Barışı
İmar Barışı

YAPI KAYIT BELGESİ GÜNCELLEMELERİ HAKKINDA DUYURU

08 Mayıs 2020

Yapı Kayıt Belgelerinde yapılacak güncellemeler ile ilgili olarak 8/5/2020 tarihli ve 31121 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tebliğ değişikliği ile Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslara Geçici 1. Madde eklenmiştir.

Geçici 1. Maddeye göre, 3194 sayılı İmar Kanunun Geçici 16 ncı maddesi uyarınca süresi içerisinde müracaat eden ve yine süresi içerisinde Yapı Kayıt Belgesi bedelini ödeyerek Yapı Kayıt Belgesini alanlar, bu belgelerde ilave yapı kayıt belgesi bedeli ödenmesini gerektiren güncellemelerde Geçici 1. Maddede belirtilen şekilde hesaplama yapılacaktır.

Buna göre, 1/1/2020 tarihinden itibaren yapılacak güncellemelerde ödenmesi gereken ilave bedel, eksik yatırılan meblağın yapı kayıt belgesi bedelinin ilk yatırıldığı tarihten 31/12/2019 tarihine kadar her ay için % 2 oranında artırılması ve 1/1/2020 tarihinden itibaren ise yasal faiz işletilmesi suretiyle hesaplanacaktır.

Bu doğrultuda; 8/5/2020 tarihi itibariyle ek beyanı yapılmış, ancak ödemesi yapılmamış olan güncelleme başvuruları iptal edilecek olup, Yapı Kayıt Belgesinde güncelleme yapmak isteyen vatandaşlarımız, yukarıda anılan Usul ve Esaslar doğrultusunda 11/5/2020 tarihi itibari ile e-devlet üzerinden güncelleme yaparak ek beyanda bulunabilecektir.

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır