İmar Barışı
İmar Barışı

İbadethaneler İle Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ticari Nitelikte Olmayan Taşınmazlarının Başvurusu İle İlgili Duyuru

20 Eylül 2018
İbadethaneler İle Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ticari Nitelikte Olmayan Taşınmazlarının Başvurusu İle İlgili Duyuru

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’da yapılan değişiklikler 20.09.2018 tarih ve 30541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, “İbadethaneler İle Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ticari Nitelikte Olmayan Taşınmazları” için yapılacak başvurularda Yapı Kayıt Belgesi ücreti tahakkuk etmeyecektir.

Bu çerçevede;

- Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin ticari nitelikte olmayan taşınmazları için başvuru yapılacak ise, söz konusu Kamu idaresinin, mutlak suretle, işbu duyurunun ekinde yer verilen, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinden birisi olması, 

- İbadethaneler için yapılacak başvurularda ise, yapının bir bölümünde ticari maksatla kullanılan bağımsız bölümlerin olması halinde, bu bölümler için ayrıca Yapı Kayıt Belgesi başvurusunda bulunulması, gerekmektedir.

(I), (II) ve (III) sayılı cetvellere erişmek için tıklayınız.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır