İmar Barışı
İmar Barışı
Sık Sorulan Sorular
1-) Kat mülkiyetine geçiş için tüm malikler ile anlaşma sağlanamaz ise bireysel başvuru yapılabilir mi?
Hayır, kat mülkiyetine geçiş işlemleri için tam muvafakat gerekmektedir.
2-) Çatı aralarına yapılan ayrı bağımsız bölüm için kat mülkiyeti tapusu alınabilecek mi?
Evet, bu yapılar da Yapı Kayıt Belgesi alarak, bütün maliklerin muvafakatı ile kat mülkiyetine geçiş işlemlerine başlayabilecekler.
3 -) Yapı kayıt belgesi alınmadan kat mülkiyetine geçilebilir mi?
Hayır, öncelikle Yapı kayıt belgesi alınmalıdır.
4-) İmar Barışı kapsamında Kat mülkiyetine geçiş olacak mı?
Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra malikler tam muvafakat ile tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.
5-) Kat mülkiyeti tesis edilmek istenen yapı için Yapı Kayıt Belgesi alınacak mı?
Kat mülkiyeti tesisi için öncelikle Yapı Kayıt Belgesi alınması gerekmektedir.