İmar Barışı
İmar Barışı
Sık Sorulan Sorular
1-) Hangi yapılar İmar Barışından faydalanamayacak?
-Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar -Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar -3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar
2-) Kanunun uygulanmayacağı İstanbul tarihi yarımada içindeki yerler nerelerdir?
Fotoğrafta kırmızı ile gösterilen alanda Yapı Kayıt Belgesi verilmeyecektir. http://webdosya.csb.gov.tr/db/imarbarisi/icerikler/tar-h-yarimada-20180601150242.pdf
3-) Hangi yapılar İmar Barışından faydalanamayacak?
- Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde bulunan yapılar, - Hazineye ait sosyal donatı için kesin tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar, - 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar.
4-) Hazineye ait taşınmazın sosyal donatı için kesin tahsisli olup olmadığı bilgisi nerden alınacaktır?
Hazineye ait taşınmazın tahsis bilgisi Milli Emlak Genel Müdürlüğü veya taşra teşkilatlarından alınacaktır.