İmar Barışı
İmar Barışı
Sık Sorulan Sorular
1-) İmar Barışı başvuruları nereye yapılır?
Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacaktır.
2-) Sanayi yapıları da imar barışından yaralanacak mı?
3194 sayılı Kanunun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar dışındaki tüm yapılar (sanayi yapıları da dâhil olmak üzere) imar barışından faydalanabilecektir.
3-)Yapı Kayıt Belgesi alınırken taşınmaza ait yapılması gereken terk (yola terk gibi) var ise terk işleminden sonra mı belge alınacak?
Yapı Kayıt Belgesi için herhangi bir terk işlemi yapılmayacak. Fakat kat mülkiyetine geçişte imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanlar var ise bu alanların terk edilmesi gerekmektedir.
4-) İmar mevzuatına göre yan ve ön çekme mesafelerine uyulmadan yapılan yapılar bu süreçten yararlanabilecek mi?
Evet, bu yapılarda imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.
5-) 31.12.2017 tarihi itibariyle kaba inşaat bitmiş sıvası ve boyası yapılmamış yapılarda imar barışı kapsamında mıdır?
Evet, bu yapılar da Yapı Kayıt Belgesi alabilecek ve sonrasında ince işçiliklerini bitirebileceklerdir.
6-) Köylerde tapulu tarla üzerine ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan bağ, bahçe evleri de imar barışı kapsamında mıdır?
Evet, bu yapılarda imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.
7-) Arsa tapulu yapılarda hak sahiplerinin daire ve dükkânları e-devlet üzerinden nasıl belirlenecek?
Başvurular beyan üzerine yapılacağı için daire ve dükkânların kullanım alanları malik tarafından beyan edilecek.
8-) Başvurular nereye yapılacak?
Başvurular e-Devlet üzerinde yapılacaktır.
9-) Firmalar/tüzel kişiler başvurularını nasıl yapacaklar?
e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. (Örn: Firma/tüzel kişi yetkilisi/müdürü kendi kimlik numarası ile e-Devlet üzerinden başvuru başvurabilecek.)
10-) Yapı kayıt belgesi için çok malikli yapıda herkesin başvuru yapması gerekli midir?
Yalnızca bir kişinin e-Devlet üzerinden başvuru yapması yeterli olacaktır.
11-) Yapı kayıt belgesi için herhangi bir proje/rölöve çalışması istenecek mi?
Hayır, herhangi bir kroki veya çizim istenmeyecek. Ancak kat mülkiyetine geçilmek istenildiğinde Kanun kapsamında gerekli belgeler ile başvurulması gerekecektir.
12-) Bağımsız birimler için numarataj başvurusu yapılacak mı yoksa dış kapı numarası yeterli olacak mı?
Dış kapı numarası yeterli olacak.
13-) Aynı parselde yer alan birden çok blok aynı başvuruda mı, ayrı ayrı mı başvurmalıdırlar?
Yapı kayıt belgesi her bina için ayrı ayrı oluşturulacağından ayrı ayrı başvurulması doğru olacaktır.
14-) Yapı denetim borcunu ödemeden belge alınabilecek mi, alındığı takdirde yapı denetimin hakları ne olacak?
Evet, alınabilecek, fakat borçla ilgili kısım yapı denetim mevzuatı hükümlerine göre değerlendirilecektir. Aralarındaki özel hukuk ilişkilerine göre sorun çözülecektir.
15-) Aynı yapıya birden fazla başvuru olması durumu nasıl tespit edilecek?
Sistem aynı adresle birden fazla başvuru kabul etmeyecektir.
16-) Mahkeme kararı ile ruhsatın iptal edildiği yerlerde de Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapılabilir mi?
Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapılabilir.
17-) Başvurular yapının bulunduğu İlden olmak zorunda mı? Maliklerin yurt dışında olması durumunda başvuru yapılabilir mi?
İstediği yerden e-Devlet üzerinden başvuru yapabilir.
18-) İskânı olmayan yapının herhangi bir bağımsız bölümüne sahip kat maliki, Yapı Kayıt Belgesi için tek başına başvuruda bulunabilecek mi?
İskânı olmayan yapılarda yapının tamamı için Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapılabilecektir.
19-) İmar Barışı kapsamında tüm maliklerin muvafakati gerekli mi?
Yapı kayıt belgesi başvurusu için muvafakat gerekmemekte olup maliklerden birinin başvurusu yeterli olacaktır. Ancak kat mülkiyetine geçilmek istenirse tüm maliklerin muvafakati gerekmektedir.
20-) Yapı Konut Kooperatifleri İmar Barışından faydalanacak mı, faydalanacaksa başvuruyu kim yapabilir?
Evet, Yapı Konut Kooperatifleri İmar Barışından faydalanabilecektir. Yapı Konut Kooperatifleri adına kooperatif yetkilisi veya maliklerden birisi kendi e-Devlet şifresi ile başvuru yapabilir. Ayrıca birden fazla yapı olması halinde her biri için tek tek müracaat yapılmalıdır.
21-) Tüzel kişiler (Şirket vb.) İmar Barışından faydalanacak mı, faydalanacaksa başvuruyu kim yapabilir?
Evet, Tüzel kişiler (Şirket vb.) İmar Barışından faydalanabilecektir. Tüzel kişiler (Şirket vb.) adına yetkili kişi kendi e-Devlet şifresi ile başvuru yapabilir.